Vijesti BiH Zanimljivosti 

Predstavljamo: Udruženje “RukaNade” iz St. Louis iz SAD (VIDEO)

Dolaze iz Male Bosne ili ti za ne upućene iz St. Louisa . Tragom te informacije raspitali smo se o čemu se radi. Predstavljamo vam našu zlatnu omladinu iz daleke Amerike.

Na čelu te organizacije je mlada Nermana Huskić, koja nam priča o svojima prijateljima u Americi i njihovom angažmanu .

Humanitarna organizacija „RukaNade“ iz St. Louisa . To je neprofitna organizacija koja ima za cilj pomoć ljudima u SAD- u i širom svijeta.

Projekti u St. Louis-

RukaNade djeluje na više polja i projekata kako u SAD-u tako i u BiH.

U St. Louis-u imamo tri projekta na kojima radimo.

-Jedan projekat jeste prikupljanje hrane, odjeće i ostalih potrepština za žene i djeca koji su žrtve porodičnog nasilja a koji se nalaze u sigurnim kućama.

-Drugi projekat obuhvata obezbjeđivanje hrane I “care” paketa – higijenske potrepštine, odjeće i ostalog za beskućnike .

-Treći projekat, sa kojim krećemo u realizaciju uskoro, je više socijalnog karaktera i podrazumjeva druženje/okupljanje starijih građana iz bosanskohercegovačke zajednice u St. Louis-u.

A to su većinom stariji građani koji su sami, bez porodice i osobe sa PTSP sindromom kojima je druženje potrebno kako bi lakše prevazišli neke trauma koje imaju i lakše se uklopili u zajednicu.

Svi projekti se rade na mjesečnoj bazi, znači jednom mjesečno posjećujemo sigurne kuće kao i skloništa za beskućnike (homeless shelters) a sa ovim trećim projektom počinjemo uskoro i planiramo da isto bude jednom mjesečno.

Projekti u BiH – Na području BiH djelujemo već 2 godine i imamo 4 kategorije/vrste projekata na kojima radimo (ili četiri grupe na koje su naši projekti usmjereni):

1. A to su prvenstveno djeca u domovima bez roditeljskog staranja,

2. Djeca i odrasli sa posebnim potrebama .

3. Stara i iznemogla lica .

4. Porodice koje su u socijalnoj potrebi .

A od prošle godine smo radili na prikupljanju donacija i pomoći migrantima koji se nalaze u BiH.

U domovima za djecu bez roditeljskog staranja u Srajevu (dom Bjelave), Zenici ( dom Porodica) I Pazaricu JU za osobe sa posebnim potrebama napravili dječija igrališta .

A širom BiH smo pomogli opremiti domove za djecu bez roditeljskog staranja sa neophodnim stvarima kao što su kreveti, mašine za veš, odjeća, obuća, lijekovi i slično.

Nekim porodicama smo, koji su živjeli u neuslovnim kućama/građevinama, u saradnji sa još nekim organizacijama kao što je “Help Others” iz Salzbourg-a i MFS – Emmaus iz Doboja, izgradili, obnovili i/ili opremili kuće.

To su neki od naših većih projekata a inače uvijek radimo na prikupljanju donacija kako novčanih tako i donacija u vidu hrane, odjeće, lijekova i ostalih potrepština koje uručujemo porodicama koje su u socijalnoj potrebi, kao i starim i iznemoglim licima.

Planiramo nastaviti sa ovim projektima i u buduce, a nadamo se da ćemo postići još bolje rezultate.

RukaNade je dosta mlada organizacija koja je oficijenlo počela sa radom u Januaru 2017 godine, ali smo jako zadovoljni sa dosadašnjim rezultatima. Osim toga, svi naši volonteri su jako mladi ljudi koji dolaze u organizaciju ne samo da bi pomogli drugima nego da bi stekli i neka nova iskustva.

I naučili šta to znači socijalna odgovornost prema zajednici, da bi razvili osjećaj epmatije jer u današnjem vremenu kada su ljudi dosta otuđeni jedni od drugih, mi se trudimo da razvijemo taj osjećaj kod mladih ljudi kako bismo prenijeli nešto dobro na naše mlađe generacije jer na njima je budućnost.

Mi se svojim znanjem i iskustvom trudimo na neki način ovim mladim ljudima biti ne samo prijatelji već i mentori jer oni su ti koji će sutra nastaviti graditi zajednicu u kojoj će živjeti i nadamo se prenijeti ova pozitivna iskustva/vještine koje su naučili.

Osim toga planiramo, u skorijoj budućnosti, dovesti naše mlade volontere u BiH ne samo kako bi radili na nekim od projekata u BiH nego da upoznaju još bolje domovinu iz koje potiču.

Da usavrše svoj jezik i saznaju što više o svojoj kulturi i tradiciji naših prostora kako bi što bolje izgradili svoj identitet kao pojedinci i kako se ne bi izgubili u svom tom procesu globalizacije u svakom smislu.

/savjetnici.info

Povezani članci

Leave a Comment