Vijesti BiH 

Vlada FBiH: Za boračku populaciju 5.755.000 KM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu, usvojila više programa utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Sredstva su namijenjena pripadnicima boračke populacije u 2018. godini, u ukupnom iznosu od 5.755.000 KM.

Sredstvima tekućeg transfera neprofitnim organizacijama utvrđenim Budžetom FBiH za 2018. godinu, je za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije planiran iznos od 270.000 KM. Usvojen je i Program utroška 675.000 KM iz istog transfera za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračke populacije.

Kroz transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija, putem boračkih zadruga, bit će izdvojeno dva miliona KM.

Reklama:Programom utroška sredstava ovog ministarstva za pomoć u liječenju boraca je za 2018. godinu utvrđen iznos od 1.500.000 KM. Pravo učestvovanja za pomoć u liječenju imaju pripadnici branilačkih populacija (ratni vojni invalidi i članovi njihove uže porodice, članovi porodica šehida i poginulih branilaca, demobilizirani branioci i članovi njihove uže porodice).

Za sufinansiranje manifestacija za obilježavanje značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata bit će izdvojeno 300.000 KM. Od toga, 220.000 KM za obilježavanje značajnih datuma, a razlika od 80.000 KM su interventna sredstva za podršku programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve.

Za sufinansiranje izgradnje, sanacije, dogradnje i uređenja spomen-obilježja, mezarja i grobalja planirano je 150.000 KM. Od toga za spomen-obilježja, uređenja mezarja i grobalja 110.000 KM, a razlika od 40.000 KM su sredstva za interventnu pomoć.

Tekućim transferima neprofitnim organizacijama, udruženjima proisteklim iz odbrambeno-oslobodilačkog rata utvrđena su sredstva od 460.000 KM. Od toga za sufinansiranje programa rada saveza, organizacija i udruženja 280.000 KM. Iznos od 100.000 KM namijenjen je za tradicionalno održavanje sportskih igara Saveza RVI Federacije BiH i HVIDR-e Mostar, a 80.000 KM su interventna sredstva.

Za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija utvrđena su sredstva od 400.000 KM.

Federalna vlada danas je podržala inicijativu za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između nadležnih institucija Bosne i Hercegovine – Federalnog ministarstva prometa komunikacija i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD). Za njegovo potpisivanje je ovlastila federalnog ministra prometa i komunikacija Denisa Lasića. Cilj Memoranduma je identifitkacija prioritetnih oblasti i obima saradnje između nadležnih entitetskih ministarstava i EBRD-a u izgradnji autoputeva.

Za učestovanje u radu i odlučivanju na Skupštini Hrvatske pošte d.o.o. Mostar Vlada FBiH je ovlastila Kenana Osmanagića, a za Skupštinu JP HT d.d. Mostar Renata Škrobu.

/faktor.ba/

REKLAMA:Lajkuj i podjeli
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
https://kucic-kula.com/2018/02/22/vlada-fbih-za-boracku-populaciju-5-755-000-km">
Twitter
YouTube
Instagram

Povezani članci

Leave a Comment